Par mums

SIA “Autoceļu izpētes centrs” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar mērniecības darbiem un ceļu būvmateriālu testēšanu un izpēti.

Laboratorija

Mēs testējam smilts, grants, šķembu un bituminētos maisījumus. Veicam arī izbraukumu darbus uz objektiem – minerālmateriālu un karstās asfalta masas paraugu noņemšana, urbumu veikšana, sablīvējuma un nestspējas pārbaudes. Esam neatkarīga laboratorija gan no pasūtītāju, gan no būvnieku ietekmes. Mēs esam nepārtrauktā attīstībā un izaugsmē, lai nodrošinātu kvalitātīvāko un modernāko materiālu pārbaudi.

Laboratorijas pakalpojumi

Asfaltbetona maisījumu testēšana

Testēšanas metode Standarts Cena, €
Saistvielas saturs LVS EN 12697-1:2012 70.19
Granulometriskais sastāvs LVS EN 12697-2:2015 36.25
Tilpuma blīvums LVS EN 12697-6:2012 24.25
Maksimālais blīvums LVS EN 12697-5:2010 35.13
Poru aprēķins LVS EN 12697-8:2004 7.50
Minerālo materiālu un bitumena savietojamība* LVS EN 12697-11:2014* 92.50
Paraugu noņemšana un iepakošana objektā* LVS EN 12697-27:2017* 22.50
Parauga sagatavošana ar Maršala kompaktoru LVS EN 12697-30:2014 25.00
Dokumentu noformēšana (1 pārskats) 11.25

Asfalta paraugu urbšana un testēšana

Testēšanas metode Standarts Cena, €
Asfaltbetona paraugu urbšana Izsaukums uz objektu, neatkarīgi no urbumu skaita, ieskaitot ceļā pavadīto laiku - 37 eiro stundā. Minimālais izsaukums - 150 eiro
Parauga urbšana objektā (1 kārta) 10.75
Parauga sagatavošana laboratorijā (1 kārta) 5.00
Kārtu biezums (1 kārta) LVS EN 12697-36:2003* 2.50
Tilpumblīvums (1 kārta) LVS EN 12697-6:2012 8.75
Maksimālais blīvums (1 kārta) LVS EN 12697-5:2010 35.13
Poru aprēķins LVS EN 12697-8:2004 8.75
Dokumentu noformēšana (1 pārskats) 11.25

Minerālmateriālu testēšana

Testēšanas metode Standarts Cena, €
Paraugu noņemšana un iepakošana objektā* LVS EN 932-1:1996* 55.00
Granulometriskā sastāva noteikšana smiltij LVS EN 933-1:2012 33.75
Granulometriskā sastāva noteikšana frakcionētām šķembām LVS EN 933-1:2012 58.50
Granulometriskais sastāva noteikšana maisījumiem LVS EN 933-1:2012 72.50
Plākšņainības indekss LVS EN 933-3:2014 85.00
Losandželosas koeficients LVS EN 1097-2:2011 77.50
Irdenā bēruma blīvums* LVS EN 1097-3:1998* 20.38
Mitruma satura noteikšana LVS EN 1094-5:2012 18.38
Daļiņu blīvuma un ūdens absorbcijas noteikšana* LVS EN 1097-6:2019* 35.88
Proktora blīvums un optimālais mitrums LVS EN 13286-2:2012 81.00
Filtrācijas koeficenta noteikšana CSp. Pielikums p.12.3 56.25
Drupināto un lauzto daļiņu % attiecība* LVS EN 933-5:1998/NAC:2012* 70.00
Magnija sulfāta tests* LVS EN 1367-2:2011* 187.50
Dokumentu noformēšana 8.75

Grunts un nesaistītie ceļa konstruktīvie slāņi

Testēšanas metode Standarts Cena, €
Nestspējas un sablīvējuma noteikšana (rezultāts zināms testa veikšanas laikā) DIN 18134:2012 82.35

Mērniecības, izpildmērījumu un ģeodēzijas pakalpojumi

Testēšanas metode Standarts Cena, €
Topogrāfija, Kadastrālā uzmērīšana, izpildmērījumi (pazemes komunikācijas, virszemes komunikācijas, ceļu būvdarbu apjomi) cenu izskata idividuāli atkarībā no apjoma, sarežģītības
Būvasu, bortu, 3D virsmu nospraušana dabā. Mašīnkontroles 3D virsmu izstrāde.
Minimālais izsaukums 60.00

* metode nav iekļauta akreditācijas sfērā

Cenas norādītas bez PVN

Cenas sagatavotas 06.03.2020

Mērniecība

SIA “Autoceļu izpētes centrs” veic gan ģeodēzijas, gan mērniecības pakalpojumus. Mērniecībā darbojas šajā jomā pieredzējuši, savu darbu zinoši un kvalificēti darbinieki.

Kontakti

Juridiskā adrese: Skolas iela 2C, Ikšķile, LV-5052
Atrašanās vieta: Skolas iela 2C, Ikšķile, LV-5052

Laboratorija
28674823
info@acic.lv

22111675
janina@acic.lv